מכון שובית מלמד

טיפול ויעוץ בבעיה נפשית

טיפול ויעוץ בבעיות נפשיות

שרותי מכון שובית מלמד

מכון שובית מלמד לטיפול בבריאות הנפש

טיפול משפחתי בבריאות הנפש

 הסכיזופרגניה (במילים אחרות האשמת המשפחה ביצירת המחלה) כהסבר להיווצרותן של מחלות נפש שלטה כמעט עד לשנות השבעים של המאה הקודמת. הסבר זה התבסס על גישה פסיכואנליטית שהניחה כי להורים יש השפעה קריטית וכמעט בלעדית על התפתחות לכיוון בריאות נפשית או חולי, וכי פתולוגיות בינאישיות בתוך המשפחה, במיוחד בין ההורים, יכולות לגרום פתולוגיות נפשיות אצל ילדים.
חשיבה "מאשימת המשפחה בפריצת המחלה" כזו הייתה לכל אבות הפסיכואנליזה , החל מפרויד, סליבן, פרום- רייכמן.
בהמשך מושגים מרכזיים של גישת יחסי אובייקט, קישרו גם הם בין התנהגות משפחתית לבין סכיזופרניה בשנות הארבעים והחמישים של המאה הקודמת על כמה דוגמאות למונחים מאשימי משפחה שבהם השתמשו:

"Double-bind messages” - Bateson et al., 1956 (מסרים דו משמעיים במשפחה)
“pseudo-mutuality relationship” - Wynne, et al. 1958 (יחסי הדדיות מזויפים)
“schismatic or skewed family patterns" - Lidz et al. 1957 (קנוניה משפחתית)

התפתחות המודולה של טיפול המשפחתי לא שינתה עמדה זו. טיפול משפחתי הינו מודולה טיפולית חדשה יחסית, שהתפתחה אחרי מלחמת העולם השנייה ואשר המושגים התיאורטיים הראשונים בה נוסחו בעקבות צפייה בחולי נפש מאושפזים. כל תיאוריה משפחתית הדגישה אספקט אחר, אבל כולן האשימו את ההורים ואת הדינאמיקה במשפחה בגרימת מחלת נפש של ילדיהם.
משמעות טיפולית – מחקרית: אל המשפחות התייחסו כאל משאב אינפורמציה בלבד. המטפלים ראו אותן כגורם שיכול במקרה הטוב לשפוך אור ולהצביע על מקור הפתולוגיה, אולם, כמעט לא הציעו להם טיפול.  גם הספרות של טיפול משפחתי גילתה עניין מועט ביותר במודולה טיפולית זו כגישה טיפולית לסכיזופרניה.

עם התקדמות המחקר הביולוגי, מאז שנות השבעים של המאה הקודמת
, מבינים פסיכוזות כהפרעות שנובעות משילוב של גורמים: תורשתיים, ביולוגים ופסיכולוגיים.
בהתאם, חל גם שינוי ביחס של מטפלי בריאות הנפש אל משפחות החולים.
המטפלים רואים את משפחות החולים מבינים היום לא כגורם בפריצת המחלה, כי אם כבעלות פוטנציאל השפעה (חיובית או שלילית) על מהלך המחלה.
המשמעות היא שינוי בהתייחסות למשפחה. בהדרגה, מתפתחת גישה אשר מתייחסת למשפחה כמשאב טיפולי, כמישהו שיכול להיות שותף לריפוי.

בצד ההתפתחות הטיפולית, חלה בהדרגה גם פריחה במחקר ובכתיבה אודות תפקיד המשפחות בריפוי, במיוחד מאז שנות התשעים יש ספרות מקצועית ענפה אודות היעילות של טיפולים משפחתיים בברה"נ ובמיוחד בסכיזופרניה.
מאמרים רבים עוסקים בהשפעה של מעורבות המשפחה על מהלך המחלה, כלומר על תכיפות אשפוזים, על עצמת התקפים, על פנייה לשיקום וכו'.מכון שובית מלמד
פסיכותרפיה ליחידים ולמשפחות.
מומחית בטיפול למשפחות מתמודדים בבריאות הנפש.
טלפון: 0523-651488
פקס: 077-7100188
shuvka@gmail.com

דף הבית :: אודות :: שרותי המכון :: שובית מלמד :: פרסומים מקצועיים :: הרצאות, הנחיית סדנאות והצגת עבודות בכנסים מקצועיים :: טיפול משפחתי בבריאות הנפש :: צור קשר ::
:: הקשר בין טיול משפחתי לבין שיקום בבריאות הנפש :: עליות ומורדות בשיתוף המשפחה בבריאות הנפש  :: מונחים מקצועיים בנושא טיפול משפחתי בפסיכיאטריה ::

::  2011 ©  All rights reserved to Shuvit Melamed Institute  ::  Created by Yoti  ::