מכון שובית מלמד

טיפול ויעוץ בבעיה נפשית

טיפול ויעוץ בבעיות נפשיות

שרותי מכון שובית מלמד

מכון שובית מלמד לטיפול בבריאות הנפש

טיפול משפחתי בבריאות הנפש

 Caregiver / הקרוב המטפל
האדם הקרוב שעליו מוטלת, ברצונו או שלא ברצונו, אחריות הטיפול בחול.

Family burden / מעמס משפחתי

מעמס המשפחתי הוא פקטור בר מדידה (בעזרת סולם שהוצע על ידי Reinhard וחבריה ב1994) של עול המשפחה הקשור לטיפול בחולה.
למעמס זה שני מרכיבים:
המעמס הסובייקטיבי, כולל את הרגשות הכרוכים בהתמודדות עם מחלת נפש במשפחה (למשל: טינה, בושה, אשמה). אנו, במכון שובית מלמד מקווים שיתאפשר גם להרגיש גאווה.
המעמס האובייקטיבי, כולל את הפעולות וההתמודדויות הקונקרטיות שלהן נדרשים בני המשפחה המטפלים (למשל: לתווך בין החולה ובין המערכות השיקומיות, לנהל את ענייניו הכספיים, לסייע במציאת עבודה/מגורים/אשה).

מאגר חווית הטיפול בחולה (BOLD הינו מונח חדש)
מונח בר מדידה אף הוא, המתייחס למרכיבי החוויה הסובייקטיבית של הקרוב המטפל . המונח הוצע בשנת 1996 על ידיszmukler וחבריו, קבוצת חוקרים אוסטרליים, מניח קשר בין מצוקת הקרוב המטפל לבין מחלת החולה, ומנסה להסביר כיצד המצוקה הזאת קשורה לחוויה של הטיפול בחולה.

Psycho education/ פסיכו - חינוכי
התערבות משפחתית בגישה פסיכו-חינוכית שמה את החולה והמחלה במוקד, מהווה את הגישה הנפוצה לעבודה עם משפחות בפסיכיאטריה במרכזי בריאות הנפש, ובמיוחד כאשר נעשה באופן קבוצתי.
בגישה זו, מלמדים את המשפחה אודות המחלה: מהלך, סימפטומים, סימנים המקדימים, סוגי טיפולים, במטרה להפוך את הקרובים לשותפים בטיפול.
מודלים שונים של עבודה קבוצתית בגישה פסיכו-חינוכית עם בני משפחותיהם של נפגעי נפש מיושמים במרכזים פסיכיאטרים והם מבוקשים, חסכוניים ובעלי השפעה על רווחת המטופלים.

רגשות מובעים (Expressed Emotion)
רגשות מובעים, מונח נוסף בר מדידה, פותח על ידיBrown ועמיתיו באנגליה בשנת 1962 . המונח מתייחס לעצמת רגשות, (לרב שליליים כגון כעס, טינה, עוינות, ביקורת), עמדות והתנהגויות אשר מבוטאות על ידי קרובי משפחה כלפי בן-משפחתם הלוקה בסכיזופרניה. אחת המטרות של טיפולים משפחתיים הוא להוריד את עצמת הרגשות הללו.

העיקרון המערכתי

העיקרון המערכתי שעליו מבוססות התערבויות משפחתיות בפסיכיאטריה גורס כי עבודה עם מרכיב אחד של המערכת (המשפחה), תשפיע ותשפר מרכיב אחר (נפגע הנפש). הספרות מצביעה על הקשר בין התמודדות המשפחה עם מחלת נפש של אחד מחבריה לבין מצבו של החולה, וקיימות עדויות מחקריות לאפקטיביות של התערבות טיפולית עם משפחות לגבי עצמה ותכיפות של התקפים חוזרים אצל החולים, ועל תרומתם של התערבויות משפחתיות בשיפור התפקוד החברתי והמקצועי של החולים.מכון שובית מלמד
פסיכותרפיה ליחידים ולמשפחות.
מומחית בטיפול למשפחות מתמודדים בבריאות הנפש.
טלפון: 0523-651488
פקס: 077-7100188
shuvka@gmail.com

דף הבית :: אודות :: שרותי המכון :: שובית מלמד :: פרסומים מקצועיים :: הרצאות, הנחיית סדנאות והצגת עבודות בכנסים מקצועיים :: טיפול משפחתי בבריאות הנפש :: צור קשר ::
:: הקשר בין טיול משפחתי לבין שיקום בבריאות הנפש :: עליות ומורדות בשיתוף המשפחה בבריאות הנפש  :: מונחים מקצועיים בנושא טיפול משפחתי בפסיכיאטריה ::

::  2011 ©  All rights reserved to Shuvit Melamed Institute  ::  Created by Yoti  ::